Изведете One-to-One дијалог со интелигентно поврзување на релевантните параметри.

fancy
Генерирање

Дали клиентот ја посетува вашата веб-страница, ја прелистува вашата апликацијата или извршува некоја Трансакција: податоците се создаваат со секоја дигитална интеракција. Caymland M4 генерира податоци во согласност со GDPR со секоја интеракција.
Анонимните податоци се собираат во реално време со употреба на техничка логика со цел да се складираат како паметни податоци.

2
fancy
Анализа на податоци

Со рачни и автоматски функции за анализа, податоците трајно се обработуваат и се внесуваат директно во автоматски процеси. Интегрираните семантички процеси ги препознаваат потребите засновани на договорениот целен контекст и врши рангирање на контакти врз основа на дефинирани критериуми.

3
fancy
Контрола

Преку содржината на Caymland M4 се исполнува контекст, комуникацијата станува значајна и персонализираните кампањи создаваат вистински дијалог. Caymland M4 е дизајниран за интегрирана контрола и автоматизација што ги оркестрира сите комуникациски канали и интегрира пејсаж во целиот системски.

Што претставува Caymland M4?

Caymland M4 им служи на сите клиенти и потенцијални клиенти со соодветни информации во оптимално време во вистинскиот контекст преку склопот на канали. Caymland M4 е од суштинско значење за секоја компанија управувана од маркетинг и ја формира основата на дигиталната и индивидуалната комуникација.
drive02 drive02

Модули

  • Модул за следење
  • Модул за профилирање
  • Модул за документи
  • Модул за комуникација
  • Модул за кампањи
  • Модул за проток на работа
  • Модул за генерирање на извештаи
drive02 drive02

Интерфејс што е лесен за корисниците

Компоненти

CRM

Целосно работење со CRM за одржување на односите со клиентите.

Интереси

Идентификација на интереси засновани врз семантички и логички специфики за темите.

Автоматизација

Паметна и лесна автоматизација во сите деловни процеси.

Сегментација

Избор на вредности и употреба на сегментите во сите процеси.

Комуникација

Kомуникација со помош на дигиталните и аналогните канали: е-пошта, СМС-порака, печатење итн.

Нови контакти

Идентификација на нови контакти со релевантни податоци со помош на интелигентни процеси.

Персонализација

Испорака на персонализирана содржина низ сите канали.

Патување со контакти

Автоматизација на патувањето на клиентите и рангирање на контакти.

Работна табла

Можност за графчки приказ на податоците што се генерирани од работа на модулите.

Датотеки

Менаџирање и обработка на податоци.

Продажба

Евиденција за датуми, можности и задачи со функции за потсетување.

Форми

Лесно создавање и лесна интеграција на форми на повеќе нивоа.

Интерфејси

Првиот API развиен систем со најнова интерфејс технологија.

Уредувач на е-пошта

Drag & drop editor за лесно создавање софистицирани пораки.

База на податоци за слики

Интегрирана база на податоци за слики за лесен и брз пристап до датотеки со слики.

Отценување на контакти

Интелигентна класификација и отценување преку автоматски процес.

Заштита на податоци

Caymland M4 е развиен водејќи сметка за GDPR. Caymland M4 гарантира дека податоците за интеракција се целосно достапни, а личните податоци се чуваат за специфични цели.Пред да се започат соодветните процеси за обработка на податоците, Caymland M4 гарантира дека е согласен со условите за чување, обработка и повторна употреба на личните податоци.

Често поставувани прашања

Дали Caymland M4 е компатибилен со GDPR?
Да, Caymland М4 е развиен со идеја за компактибилност со GPDR.
Може ли да се користи Caymland M4 како самостоен CRM?
Да, Caymland M4 ги нуди сите карактеристики што се очекуваат од CRM системот. Може да се управуваат и со единечни контакти и со компании, кои за возврат можат да имаат врска едни до други. Функции како што се списоци со задачи, функции за потсетување, управување со можности, белешки како и евалуација на сите податоци се дел од системот.
Може ли да се активираат и деактивираат модулите?
Во Caymland M4, улогите и правата можат да бидат дефинирани, дозволувајќи им на одредени модули, компоненти, контакти или содржина да бидат споделени само со одредени корисници. Во Кајмленд М4, сепак, сите модули се во основа достапни и не е потребно лиценцирање за модули, бидејќи само како целина може системот да гарантира „Процес на затворена јамка за кампања“.
Дали Caymland M4 има функционалности од ERP?
Не, Caymland M4 е CRM систем и ги вклучува сите функции за да се овозможи одржување на односите со клиентите. Финансиските процеси не се дел од тоа.
Дали Caymland М4 може да биде интегриран само во одредена индустријата?
Не, Caymland М4 не е зависе од една индустријата. Каде и да сакате да генерирате нови клиенти кои сакаат да ги одржат односите со клиентите и целосно да ги искористат техничките можности за дигитализација, Caymland M4 може да го направи за вас.
drive02

Претплати се

© 2021 Ultrasoft. All rights reserved.